Specielle produkter til automobiler

image 1

Eni tilbyder ikke kun motorolier og smøremidler til transmissioner. I automobilsektoren findes der mange andre produkter, der bruges som "tilbehør", men som er basale for køretøjets korrekte funktion.
Antifrostvæsker, bremsevæsker, chassisfedt og mange andre specielle væsker er del af denne produkttypologi.

AdBlue®
AdBlue® er et nøgleprodukt for alle køretøjer, der bruger SCR teknologi (selektiv katalytisk reduktion), en teknologi, der reducerer giftige emissioner, og især NoX. AdBlue er lavet af en 32,5 % opløsning af urea i demineraliseret vand og kræves af næsten alle tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser), der er markedsført siden den 1. oktober 2006, da Euro IV trådte i kraft.
Der er også nogle lette køretøjer, der er blevet markedsført i de seneste år, som også kræver AdBlue (Mercedes, Audi, Mazda, VW osv.).

Renheden af AdBlue er essentiel og kan kun sikres igennem en fuldt kontrolleret forsyningskæde, fra produktion til lagring. Faktisk er SCR katalysatorer ekstremt følsomme overfor forurening og kan lide uoprettelig og dyr skade, hvis der bruges uren AdBlue. Hvis der opstår skader på grund af forkert håndtering af AdBlue, kan køretøjets garanti blive erklæret ugyldig af bilens producent. Ved at vælge Eni som din leverandør af AdBlue, hvad enten det er i dunke, IBC eller endda i løs vægt, træffer du afgjort det rette valg.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy