Motorolier

image 1

Kendetegn
Motorolier er en blanding af mineralske eller syntetiske basisolier samt en kombination af tilsætningsstoffer, der normalt omfatter:

til begrænsning af motoraflejringer og slam

 • Rengøringsmidler, dispergeringsmidler
 • Anti-oxidanter


til begrænsning af slid fra korrosion og mekanisk slid

 • Anti-slid tilsætningsstoffer
 • Anti-rust tilsætningsstoffer


til modificering af basisoliens fysiske egenskaber

 • Pour Point Depressants (P.P.D)
 • Viskositetsindeksforstærkere
 • VM-friktionsmodificering
 • Anti-skum


Motorolie-klassificering

Der er to vigtige klassifikationskriterier for motorolier:

 • Baseret på viskositet (SAE)
 • Baseret på ydelse (API, ACEA, producentens specifikationer)

 • Sae klassificering
  Kinematisk viskositet målt ved 100 °C definerer SAE grader fra 20 til 60 for stigende niveauer af viskositet.
  Dynamisk viskositet ved lave temperaturer definerer SAE "W" grader, fra den oprindelige "vinter" fra =W til 25W på grundlag af viskositetsniveauer, målt ved temperaturer fra -35° til -5 °C. Temperaturen repræsenterer den lavest mulige temperatur, hvor motoren kan startes, når den er smurt med en olie med tilsvarende SAE grad (fx gør en 15W olie det muligt at starte motoren ved op til -20 °C). Den minimale pumpetemperatur er den minimumstemperatur, ved hvilken olie, ud over at starte op, kan flyde frit og smøre de kritiske dele af motoren.

  Rättsligt meddelande    Integritetspolicy