Krav til og kendetegn af smøremidler

image 1

Det vigtigste krav til smøremidler er evnen til at:
Holde overflader adskilte under alle belastninger, temperaturer og hastigheder og derved mindske friktion og slid.
Fungere som en kølevæske, der bortleder den varme, der opstår igennem friktion eller fra eksterne kilder
Forblive tilstrækkelig stabil til at sikre en ensartet adfærd i løbet af den forventede levetid
Beskytte overflader mod angreb fra aggressive produkter, der opstår under drift
Vise evnen til at rense og holde snavset borte for at fjerne rester, der kan opstå under driften.


Smørelsernes egenskaber:

Smørelsernes vigtigste egenskaber, som normalt ses i produktets tekniske egenskaber er:

  • Viskositet
  • Viskositetsindeks
  • Hældepunkt
  • Flammepunkt

Viskositet
Viskositeten beskriver en væskes måde at flyde på. Smøreoliers viskositet mindskes efterhånden som temperaturen stiger og er derfor målt ved en given temperatur (fx 40�C).
Et smøremiddels viskositet bestemmer tykkelsen af olielaget mellem metalliske overflader i vekselvis bevægelse.
Den oftest brugte måleenhed for viskositet er centistoke (cSt).

Viskositsindex
Viskositetsindekset er en egenskab, der bruges til at angive variationer i viskositeten af smøreolier ved ændringer i temperaturen.
Jo højere viskositetsindeksets niveau er, desto lavere er forskellen i viskositet ved skiftende temperaturer.
Hvis to smøremidler med den samme viskositet anskues ved en temperatur på 40 °C, vil den med det højeste viskositetsindeks derfor sikre:
• bedre opstart af motoren ved lavere temperaturer (lavere intern friktion)
• en mere stabil smørefilm ved højere temperaturer


Viskosimetrisk klassificering
Der findes et antal viskosimetriske klassificeringssystemer, der, som regel med et tal viser en mere eller mindre begrænset viskositetsvifte .
Formålet er, sammen med viskositetsindekset, at give en hurtig indikation af det bedste valg af smøremiddel til en specifik anvendelse.

ISO VG grader bruges i stort omfang til klassificeringen af industriolier. Hver grad angiver et kinematisk viskositetstrin målt ved 40 °C.

SAE grader bruges i marken indenfor motorolier og gearolier.

Hældningspunkt
Hældningspunktet hentyder til den laveste temperatur, ved hvilken et smøremiddel stadig flyder. Under hældningspunktet har olien en tendens til at blive tyk og til at holde op med at flyde frit.

Flammepunkt
Flammepunktet er den laveste temperatur, ved hvilken en blanding af oliedamp og luft kan tændes. Dette punkt findes vha. progressiv opvarmning af blandingen mellem oliedamp og luft i en standard laboratoriebeholder, indtil blandingen tændes.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy