Funktion og sammensætning af smøremidler

image 1

Den vigtigste anvendelse af smøremidler i motorkøretøjer (samt i industrielle maskiner)er reduktionen af friktion og slid fra mekanisk kontakt og varme.

Friktion er den kraft, der modsætter sig bevægelse på to overflader, mens slid er den ændring, der sker på en overflade på grund af fjernelsen af slibende snavs som følge af mekanisk kontakt, og er af en kemisk-fysisk natur på grund af den varme, der genereres af friktion.

Et smøremiddel er en afbalanceret blanding af en række komponenter. Sammensætningen af denne blanding, eller med andre ord, den opskrift, som et produktions- (blandings)anlæg skal følge, kaldes en "formulering".

Et smøremiddels formulering består af basisolier og tilsætningsstoffer, der tilsammen bestemmer brugsadfærden, både med hensyn til ydeevne og med hensyn til varighed.

Smøreoliens endelige kvalitet afhænger normalt af basisoliernes kvalitet, der normalt defineres som værende enten:

  • mineralolier: Raffineret igennem destillation af råolie
  • syntetiske olier: Afledt af bestemte fysiske/kemiske behandlinger i laboratorier.
  • Sammenlignet med mineralbaserede olier sikrer syntetiskbaserede olier:

  • Et lavere niveau af volatilitet på et sammenligneligt niveau af viskositet (som fører til lavere forbrug under brug).
  • En højere viskositet (et bredere temperaturhul).
  • Større kemisk stabilitet ved højere temperaturer (længere nyttig levetid).

  • Anvendelsen af en syntetisk basisolie i formuleringen af et smøremiddel defineres generelt af producenternes krav (til volatilitet, viskositet, længere levetid), af miljøhensyn (ikke-giftighed, biologisk nedbrydelighed) eller af markedsføringskrav (syntetisk olie - højteknologisk olie).

    Rättsligt meddelande    Integritetspolicy