Motorolier

image 1

Eni tilbyder en bred vifte af højteknologiske smøremidler, der opfylder alle bilmotorers krav.
Hvad enten de bruges i by-biler, flagskibe eller i sportsbiler, der kører på benzin eller diesel, så er Eni smøremidler yderst tilforladelige under alle forhold.

Eni smøremidler overholder bilproducenternes og bilindustriens nyeste og strengeste specifikationer, og sikrer dermed den bedste beskyttelse og bevarelse af alle motorens dele.

Dieselmotorer og benzinmotorer stiller nogle fælles generelle krav til smøremidler, men har hver deres egne kritiske områder, der er forbundet med ikke kun den termiske cyklus, men også med driftsmæssige forhold: Benzinmotorer er typisk bilmotorer, mens dieselmotorer også findes i kommercielle og industrielle køretøjer (lastbiler, køretøjer på byggepladser, traktorer, busser osv.).

Motoroliens kvalitet defineres ved at motorens ydelse testes under prøvekørsler på prøveanlæg og ofte med prøvekørsler på køretøjer (flådeprøve). Motortesten på prøvebænken foretages under særligt alvorlige forhold og efter standardmæssige procedurer, der simulerer kritiske driftssituationer. Andre test med laboratorieudstyr definerer viskosimetriske egenskaber og kompatibilitet med materialer (pakninger).

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy