Smørefedt

image 1

Folk forbinder generelt smøremidler med olie, men i virkeligheden er der rigtig mange anvendelser, hvor der bruges ikke-flydende smøremidler, og det mest indlysende af disse er fedt.

Ifølge ASTM (American Society for Testing and Materials) er smørefedt en solid eller halvt flydende substans, der indeholder et fortykningsmiddel og en smørende væske. Andre ingredienser som fx tilsætningsstoffer og faste smøremidler kan også tilsættes for at give særlige egenskaber.
Denne definition fastlægger det grundlæggende koncept, at fedt ikke er en meget viskos olie, men snarere en fortykket olie, et multifases-system bestående af to adskilte dele, der repræsenteres af et fortykningsmiddel og en flydende olie. Derfor kan konsistensen af produktet varieres ved at variere mængden af fortykningsmiddel, og det er noget, der er kodificeret med et NLGI nummer (nationalt smørefedt institut - USA).
Egenskaberne af fedt er således knyttet til arten og typen af det fortykningsmiddel og smøremiddel, som det indeholder.


Fortykningsmidler kan være sæbe (calcium, litium, natrium og lignende), kompleks sæbe (calcium, litium, litium-calcium, aluminium osv.), bentone- eller polyurinstofbaserede, mens olier, der er opløst i fortykningsmidlet kan være mineral-, halv-syntetisk- eller syntetiskbaserede.

Med hensyn til produktionen er smørefedter meget mere komplekse end olier. Fremstillingen af fedter handler ikke bare om at blande de enkelte komponenter med hinanden, men kræver en temmelig kompliceret proces, der omfatter kemiske reaktioner, der opnås vha. de forskellige komponenter.

Smørefedt bruges til smøring og beskyttelse af mekaniske maskiner som et alternativ til flydende smøremidler, især ved pladsmangel eller hvor problemer i forbindelse med dryp gør det vanskeligt at bruge olie.
Smørefedt bruges sommetider kontinuerligt (i jern- og stålindustrien), mens det til andre tider bruges til at smøre en komponent til dens arbejdsliv (rulningslejer eller små reduktionsgear).


At vælge det rigtige produkt er meget komplekst og gøres bedst med hjælp fra teknisk ekspertrådgivning, da der er mange faktorer, der kan påvirke den måde, hvorpå produktet fungerer og påvirker maskiner, der er smurt med fedt.
Eni er en af de største producenter af fedter og har en bred vifte af produkter, der kan tilfredsstille behovene i både industrien og bilindustrien.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy