Væsker til metalforarbejdning

image 1

Metalforarbejdningsvæsker er en makro-kategori, hvor der er et væld af produkter til et utal af anvendelser indenfor processer til produktionen af mekaniske komponenter af alle slags og i alle størrelser.
Også med hensyn til sammensætningen er dette en meget varierende makro-kategori, hvor der bruges mineral- og syntetiske olier samt alle former for kemiske produkter. Indenfor denne specifikke branche findes der både generiske produkter med hensyn til anvendelsen og specifikke produkter, der er designet til bestemte fabrikker og kunder. Det er grunden til, hvorfor disse produkter kræver teknisk assistance, for at fremhæve de særlige kendetegn ved hver enkelt anvendelse og udvikle de nødvendige ændringer for at sikre, at produktet lever op til de specifikke krav til smøringen.
De bedste resultater i metalforarbejdning kan kun opnås igennem et tæt samarbejde mellem leverandør og kunde og igennem etableringen af et partnerskab imellem de to.

Fokus på mennesker
I dag kommer alle dagligt i kontakt med såkaldte "potentielle allergener". Disse er belastninger på huden, der gør udviklingen af en allergi mere sandsynlig, herunder kemiske stoffer i vores arbejdsmiljø eller derhjemme. For at forebygge allergi og komplikationer er det største problem i dag, at undgå sådanne "potentielle allergener".


Agip aquamet - mere sikkerhed på arbejdspladsen
Agip aquamet produkter er udviklet med det mål for øje, i videst muligt omfang at reducere de biocider, der normalt anvendes i kølemidler, for at minimere de potentielle allergener i disse aktive stoffer. Her er vi banebrydende, for kun innovation betyder fremskridt. På samme tid går vi fra ikke kun at følge de lovbestemte grænser til at fremme de nyeste arbejdsmiljømæssige resultater.

Fokus på dine produktionsmaskiner
Kravene til moderne fremstillingsprocesser indenfor metalforarbejdningen vokser støt, hvad enten det drejer sig om vanskelige opskæringer i højstyrkestål eller komplekse geometrier. Det samme gælder for effektiv rensning af arbejdsstykker og rustbeskyttelse. Moderne proceshjælpestoffer er en vigtig parameter indenfor alle bearbejdningsprocesser, især på grund af deres bidrag til maksimeringen af ydeevnen og den samtidige reduktion af procesomkostningerne.


Agip aquamet - succesfaktoren for dine produktionsomkostninger
Agip aquamet kølemidler lever op til alle tekniske udfordringer. De står for maksimal ydeevne gennem værktøjets længere liv og bidrager til høj dimensionsmæssig nøjagtighed og de bedste overfladeegenskaber Agip aquamet produkter kendetegnes af en ekstraordinær biostabilitet og muliggør det længste liv for værktøjet. Lave tab på grund af udslip mindsker behovet for genopfyldning og er et vigtigt ekstra bidrag til sænkning af procesomkostningerne.


Fokus på miljøet
En af fremtidens største udfordringer vil være den sparsomme brug af vores givne ressourcer. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod både den optimale udnyttelse af råvarer samt til fremsynet planlægning af den bæredygtige forarbejdning eller bortskaffelse af affaldsprodukter fra fremstillingsprocesser.


Agip aquamet - optimerer og sparer på ressourcer
Vores kølemidler giver værktøjet det længste liv. De reducerer ikke kun din maskines nedetid på grund af en udskiftning af produktet, men reducerer også affaldsmængden betydeligt. Vi sænker dit forbrug igennem mindre genopfyldning på grund af mindre tab, der skyldes udslip. Agip aquamet produkter yder således et vigtigt bidrag til den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i dine produktionsprocesser.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy