Industrielle smøremidler

Industrielle smøremidler bruges i en lang række udstyr og anvendelser.
Dette omhandler alle former for produkter, der er bestemt til smøring af industrielle maskiner, som fx hydrauliske systemer, turbiner, kompressorer, lejer, åbne og lukkede gear, værktøjsmaskiners glideføringer, pneumatisk værktøj og industrielle transmissioner. Indenfor alle disse kategorier bruges hydraulikolier mest. Normalt indeholder disse hydrauliske væsker slidhæmmende tilsætningsstoffer for at minimere slid på pumperne. Med undtagelse af produkter med særlige anvendelser er brugen af tilsætningsstoffer til industrielle smøremidler generelt ikke særlig stor (højst 5 %), men det vigtige er balancen mellem de forskellige tilsætningsstoffer til opnåelse af nogle bestemte resultater.

Ud over de kemiske/fysiske krav til disse produkter er de vigtigste kriterier for industrielle smøremidler blevet specificeret i ISO / DIN-standarder. Hertil kommer, at producenter eller komponenter eller maskiner har deres egne specifikke krav (EATON VICKERS, DAVID BROWN, DENISON, ALSTHOM, SIEMENS osv.), som foreskriver yderligere tribologiske laboratorieundersøgelser (fx friktion og slitage) eller tester, der simulerer praktiske forhold. Industrielle smøremidler er også blandinger af nøje afstemte komponenter, "basisolierne" og "tilsætningsstofferne", der tilsammen bestemmer deres adfærd i brug, både med hensyn til ydeevne og længere levetid.

Basisolier

Udgør den dominerende bestanddel af de fleste smøremidler. Det færdige produkt kan indeholde fra 70 % til 99 % basisolie.
Basisoliernes kvalitet er tæt knyttet til råoliens type og den brugte proces. Basisolierne kan være af forskellig art:

Mineraler: Blanding af carbonhydrider udvundet af råolie ved en konventionel raffineringsproces eller ved en standard hydrogeneringsproces. Produkter af en anden viskositet indenfor destilleringsprocessen kaldes "cuts".

Antallet af "cuts" og relative viskoseegenskaber afhænger af producenten og procestypen. De følgende olier fremstilles normalt:

 • en meget flydende væske (SN 80 ÷ 100 eller spindel)
 • en flydende væske (SN 125 ÷ 170 typisk 150)
 • en medium væske (SN 350 ÷ 600)
 • en BrightStock (BS 150 ÷ 200)


Ikke-konventionelle basisolier: Destillater udvundet af råolie ved en generel raffineringsproces og kemisk/fysisk efterbehandling (HC-metoden).

Syntetiske basisolier: Alle basistyper udvundet vha. syntetiske processer. Fremstillet ved oligomisering og hydrogenering af olefiner, der er af højere kvalitet end HC-produkter.

Tilsætningsstoffer
Tilsætningsstoffer er stoffer, der tilsættes til en smøremiddelformulering for at opnå definerede brugsegenskaber.

De vigtigste tilsætningsstoffer er:

For at begrænse aflejringer

 • rengøringsmidler, dispergeringsmidler
 • antioxidanter

For at reducere slid fra korrosion og begrænse mekanisk slid

 • anti-slid tilsætningsstoffer
 • korrosionsbeskyttende tilsætningsstoffer

For at modificere basisoliens fysiske egenskaber

 • Pour Point Depressants (P.P.D)
 • Viskositetsindeks-forstærkere
 • VM friktionsmodifikatorer
 • Anti-skumning
Rättsligt meddelande    Integritetspolicy